Facebook post by University of Helsinki

Lääkkeiden tehot riippuvat mm. iästä, sukupuolesta, painosta, ja toisista lääkkeistä. Professori toivoo, että lääkemääräysten turvallisuus ja teho varmistettaisiin useammin geenitestillä.
Lääkkeiden teho ja haittavaikutukset riippuvat geeneistä | Helsingin yliopisto fal.cn

Professori Mikko Niemi toivoo, että lääkemääräyksen turvallisuus ja teho varmistettaisiin nykyistä useammin geenitestillä.