Facebook post by University of Helsinki

Eddie Myrskog har nordiska språk i släkten; hans mamma har studerat ämnet och flera släktingar är skribenter. Eddie visste helt enkelt inte vad annat han skulle kunna studera. Universitetsstudierna har dock inte riktigt varit som han hade väntat sig utan mycket bättre. Du kan söka till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan 18.3-1.4.2020.
MED SPRÅK I ÅDRORNA | Helsingfors universitet helsinki.fi

Eddie Myrskog studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet och berättar om sina studier vid Uni.