Facebook post by University of Helsinki

Ihmisen aivot välttävät turhaa vaivannäköä. Kun ihminen lukee, aivot pyrkivät hankkimaan mahdollisimman paljon tietoa käyttämällä mahdollisimman vähän kognitiivista kapasiteettiaan, selvisi tietojenkäsittelytiedettä ja psykologiaa yhdistävässä tutkimuksessa.
Aivot etsivät tekstistä tärkeintä tietoa mahdollisimman vähällä vaivalla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Aivojen aktiivisuutta tarkkailemalla selvisi, että aivot säätelevät voimavarojaan ja pyrkivät löytämään mahdollisimman olennaisen informaation.