Facebook post by University of Helsinki

Keskosuus vaikuttaa lapsen aivoihin, ja ertiyisesti se näkyy otsalohkossa. Tutkimustulokset selittävät mahdollisesti sitä, miksi ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on usein ongelmia tarkkaavuudessa tai muissa kognitiivisissa toiminnoissa.
Ennenaikainen syntymä jättää jälkensä aivojen toiminnallisiin verkostoihin | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat osoittaneet, että ennenaikainen syntymä vaikuttaa merkittävästi ja samalla hyvin valikoivasti lapsen aivojen toiminnallisiin verkostoihin.