Facebook post by University of Helsinki

Pikkukeskosen varhaisen kielitaidon arvioiminen on kannattavaa, kun halutaan tunnistaa ajoissa lapset, jotka ovat luki-vaikeuksien riskissä vielä koulun alkaessa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/varhainen-kielitaito-ja-myohemmat-luki-taidot-ovat-pikkukeskosilla-yhteydessa-toisiinsa?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
www.helsinki.fi l.facebook.com