Facebook post by University of Helsinki

Toisessa maailmansodassa Lappiin jäi valtava määrä saksalaisromua. Nyt sitä uhkaa siivous, mikä ei miellytä kaikkia. Toiset näkevät jäänteissä saamelaisten ja pohjoissuomalaisten vaietut sotakokemukset.
Saksalaisten Lappiin jättämä ”sotaromu” on paikallisten arvokasta kulttuuriperintöä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Toisen maailmansodan aikana Lapissa oli enimmillään enemmän saksalaisia ja heidän vankejaan kuin paikallista väestöä. Saksalaiset jättivät jälkeensä suuren määrän materiaalista perintöä, jota on muualla kuin Lapissa pidetty ”sotaromuna”. Lapissa se nähdään olennaisena osana ku...