Facebook post by University of Helsinki

Tupakointi on vähentynyt Suomessa 40 viime vuoden aikana. Samalla koulutusryhmien väliset erot ovat kasvaneet: matalammin koulutetut tupakoivat korkeasti koulutettuja enemmän.
Erot tupakkatuotteiden käytössä ovat kasvaneet väestöryhmien välillä | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Tupakkatuotteiden käyttö on jakautunut epätasaisesti väestöryhmien kesken ja aiheuttaa eriarvoisuutta terveydessä.