Facebook post by University of Helsinki

Perustamme 3 miljoonan euron rahoituksen avulla uuden rannikkoekosysteemi- ja ilmastotutkimuksen keskuksen Tvärminnen tutkimusaseman yhteyteen. Valtava kiitos Jane ja Aatos Erkon säätiölle! 💙💚 https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/uusi-tutkimuskeskus-coastclim-tuo-itameri-ja-ilmastotutkijat-yhteen-ja-tuottaa-tarkempia-ilmastomalleja?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Uusi tutkimuskeskus CoastClim tuo Itämeri- ja ilmastotutkijat yhteen ja tuottaa tarkempia ilmastomalleja | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksen avulla suomalaiset ja ruotsalaiset ilmasto- ja merentutkijat voivat yhdistää asiantuntemuksensa ja infrastruktuurinsa. Uuden tutkimuskeskuksen tavoitteena on selvittää meren ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta sekä sen vaikutusta ilmastoon.