Facebook post by University of Helsinki

Högskolornas gemensamma ansökan är över för i år. Till Helsingfors unversitet sökte tillsammans drygt 32 500 personer – 13 % fler än förra året. Tack alla sökande för ert intresse! Ökningen i antalet sökande till kandidatprogrammen var störst i Statsvetenskapliga och Humanistiska fakultetens utbildningsprogram samt kandidatprogrammet i skogsvetenskaper och klasslärarutbildningen. Också det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science fick fler sökande än i fjol.
Helsingfors universitet är allt mer attraktivt – mer än 32 500 sökande i den gemensamma ansökan | Helsingfors universitet helsinki.fi

Helsingfors universitet är allt mer attraktivt – mer än 32 500 sökande i den gemensamma ansökan