Facebook post by University of Helsinki

Suomen Akatemian myönsi meille 28,6 miljoonan euron kilpaillun rahoituksen tutkimuksemme laadun kehittämiseen kolmella profiloitumisalueella: 🔹 Ihmisen aivojen ymmärtäminen 🔹 Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti 🔹 Monitieteinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus Kansainvälinen paneeli arvioi hakemuksemme tällä kertaa Suomen parhaaksi.