Facebook post by University of Helsinki

Ihmisten fysiologiset toiminnot, kuten kämmenten hikoilu ja sydämen syke, saattavat synkronoitua samaan tahtiin esimerkiksi tilanteissa, joissa koemme empatiaa. Näitä toimintoja mittaamalla voi saada arvokasta tietoa myös etätyöläisten arjen helpottamiseksi.