Facebook post by University of Helsinki

Glad svenska dagen! Visste du hur många svenskspråkiga professurer och studerande vi har, eller att man kan studera på svenska på alla våra campus? Svenska dagen till ära samlade vi ihop några siffror om svenskan vid vårt universitet!