Facebook post by University of Helsinki

– Enskilda innovationer löser inte problemen inom undervisning och lärande, säger professor Jari Lavonen. Han talar av erfarenhet. Lavonen är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, och har över 30 års erfarenhet av strategiskt arbete och utvecklingsarbete kring lärarutbildningen. – I Finland förhåller lärarna sig kritiskt till ensidiga metoder. Våra lärare är vana att analysera målen i läroplanen och pedagogiken i deras klasser är mångsidig.
Jari Lavonen, professor i pedagogik: ”Långsiktighet är den finska utbildningens trumfkort – reformerna får inte begränsas till en regeringsperiod” | Helsingfors universitet helsinki.fi

Den internationella utbildningsexperten Jari Lavonen fyller 60 år. Han vet vilka egenskaper inom den finländska skolan och undervisningen som bär frukt även då de exporteras till andra länder.