Facebook post by University of Helsinki

Suomalainen lapsi oppii jo pienenä subjektit, aikamuodot ja kieltomuodot, osoittaa Taija Saukkosen väitöstutkimus. Toisin kuin monissa muissa kielissä, suomessa ensimmäiseksi tarttuvat verbien kolmannetn persoonan taivutukset.
Kieliopin peruspalikat ovat jo kolmivuotiaana aikuisen tasolla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Taija Saikkonen videoi kielen omaksumista ensi lauseista kolmivuotiaan puheeseen asti.