Facebook post by University of Helsinki

Suuri osa Etelä-Pohjanmaalla rautakaudella elänistä ihmisistä sai ravintoa sekä Pohjanlahdesta, lakeuksilta ja erämaista että Kyrönjoesta. Levänluhdan vainajien luille tehdyt isotooppimäärittelyt valottavat myös sitä, kuinka ihmiset selviytyivät 500-luvun ilmastokatastrofista.
Monipuoliset elinkeinot auttoivat sinnikkäitä levänluhtalaisia ilmastokatastrofin yli | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston vetämä tutkimusryhmä ajoitti kymmenien rautakaudella eläneiden levänluhtalaisten vainajien luut.