Facebook post by University of Helsinki

Glad Nordens dag! Nordens lycklighet, välfärd, innovationer och jämställdheter väcker globalt intresse. Men vad är nordiskhet? Det försöker forskare svara på.
Forskare undersöker vad nordiskhet betyder | Helsingfors universitet helsinki.fi

Konkurrenskraft, innovationer, jämlikhet, välfärd och hygge - Norden intresserar globalt. Följande frågor vill Nordenforskarna svara på.