Facebook post by University of Helsinki

Forskningen tyder på att de skickliga kvinnliga keramikerna kom till Sverige från Finland och Estland, eftersom både det geokemiska ursprunget och de kulturella länkarna pekar ditåt.
Skickliga kvinnor som tillverkade lerkärl rörde sig i Östersjöområdet redan för närmare 5 000 år sedan | Helsingfors universitet helsinki.fi

Forskare i laboratoriet för arkeologi utredde hur närmare 5 000 år gamla lerkärl tillverkats och förflyttats. Under det snörkeramiska kulturskedet på stenåldern kom skickliga kvinnor som hade lärt sig att tillverka moderiktiga och innovativa lerkärl i östra delen av Finska Viken till Finl...