Facebook post by University of Helsinki

13 prosenttia suojeltua maapinta-alaa sadan kilometrin säteellä riitti Keski-Suomessa estämään ilmaston lämpenemisestä aiheutuvaa pohjoisten lintulajien vähenemistä. Pohjois-Suomessa vastaavaan tarvittiin 45 prosenttia maa-alasta. Etelä-Suomessa nykyinen suojelualueverkosto saattaa olla liian harva puskuroidakseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintuihin. EU:n uuden biodiversiteettistrategian mukaan suojellun maa-alan tulee kattaa 30 prosenttia, ja Suomessa suojelualueet kattavat alle puolet tästä tavoitteesta.
Kattava suojelualueverkosto ehkäisee ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintuyhteisöihin | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Keski-Suomessa 13 prosenttia suojeltua maapinta-alaa sadan kilometrin säteellä riitti estämään ilmaston lämpenemisestä aiheutuvaa pohjoisten lintulajien vähenemistä. Etelä-Suomessa nykyinen suojelualueverkosto saattaa olla liian harva puskuroidakseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintuihin...