Facebook post by University of Helsinki

– Teknologia on sellaista, millaiseksi me ihmiset sen luomme. Mitkä arvot ohjaavat sitä työtä? Pyrimmekö teknologian avulla vain tehokkuuteen vai haluammeko luoda inhimillistä maailmaa, kysyy teknologiakasvatuksen apulaisprofessori Kaiju Kangas.
Jokainen voi olla teknologian tekijä, kannustaa apulaisprofessori | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kaikkien koulujen keskiössä voisi olla yhteisen tekemisen luova tila, visioi Kaiju Kangas.