Facebook post by University of Helsinki

Kun suomalaista koulutusta viedään ulkomaille, myyntivaltteina käytetään demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Tuoreen väitöksen mukaan näitä ilmauksia olisi kuitenkin syytä välttää. Ensin pitäisi selvittää, mitä kohdemaassa ymmärretään demokraattisilla arvoilla.
Tuore väitös purkaa suomalaisen koulutusjärjestelmän myyttejä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ashley Simpson tarttuu kriittisellä otteella suomalaiseen koulutusjärjestelmään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöksessään.