Facebook post by University of Helsinki

Pohjoiset havumetsät voivat vaikuttaa koko ilmastojärjestelmään viilentäen ilmastoa. Metsistä vapautuneiden kaasujen muodostamat hiukkaset vaikuttavat pilvien ominaisuuksiin ja heijastuvuuteen. Nämä prosessit hyvin herkkiä pienillekin muutoksille (esim. ilmaston muuttumisesta tai ihmisen toiminnasta johtuen).
Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat alailmakehän pilviin | Helsingin yliopisto fal.cn

Helsingin yliopiston johtamassa kansainvälisen tutkimusryhmän hankkeessa tehtiin suoria havaintoja havumetsissä syntyvien hiukkasten ja alailmakehän pilvien vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Geoscience -lehdessä.