Facebook post by University of Helsinki

Vi har uppdaterat våra riktlinjer gällande användning av munskydd. Huvudsakerna finns i denna tråd. Du hittar riktlinjerna i sin helhet på vår webbplats.👇 Du hittar alltid de senaste riktlinjerna på den här sidan. Allmänt: 🔹Vi rekommenderar starkt munskydd för alla som rör sig i våra offentliga lokaler 🔹För att undvika exponering ska man alltid hålla det säkerhetsavstånd som är möjligt i situationen Undervisning, studier och handledning: 🔹Vi rekommenderar munskydd vid närundervisning, självstudier och handledning 🔹Vi förutsätter munskydd vid laboratorieundervisning 🔹Vi tillhandahåller munskydd för närundervisning för både studenterna och lärarna Praktik: 🔹På praktik följs praktikplatsensa egna säkerhetsinstruktioner Forskning & annat arbete: Vi rekommenderar munskydd 🔹i situationer där det inte går att hålla avstånd 🔹om det rör sig mycket människor i lokalen 🔹alltid i forskningsarbete som kräver personkontakter Vi tillhandahåller de munskydd som personalen behöver för sitt arbete Vi ber alla anställda, studenter, besökare och samarbetspartner att ta den rekommendationen om munskydd på allvar och följa den, förutsatt att de inte av särskilda hälsoskäl är förhindrade att använda munskydd. Lägescentralerna hjälper vid behov att tolka rekommendationen.
Coronavirusläget vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet l.facebook.com

Coronavirusläget vid Helsingfors universitet