Facebook post by University of Helsinki

Kielellisesti heikompi asema johtaa usein haavoittuvuuteen kohtaamisissa viranomaisten kanssa. SOSKIELI-hanke kehittää sosiaalityön tarpeisiin uusia työmenetelmiä, joiden avulla pyritään paremmin kohtaamaan muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset asiakkaat.
Tutkimushankkeessa tarkastellaan kielellistä haavoittuvuutta sosiaalityössä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kaksivuotisessa hankkeessa tutkitaan monikielistä sosiaalityötä fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä.