Facebook post by University of Helsinki

Den gemensamma ansökan är nu öppen. Läs tio goda skäl för att välja ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och sök till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram före 1.4.2020 kl 15:00. Lycka till med din ansökan!
10 skäl att söka till Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Tio goda argument för att välja ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet.