Facebook post by University of Helsinki

Hur ska man få människor att inse att teknik inte är något som påtvingas oss uppifrån, utan att det är vi själva som har förmågan att tänka ut och utveckla teknik? Enligt Kaiju Kangas, biträdande professor i teknologifostran vid Helsingfors universitet, spelar skolan en avgörande roll i detta. I det finländska systemet ser rollen annorlunda ut än i andra länder.
Så här främjar det finländska skolsystemet maker-kulturen helsinki.fi

Teknologi är vad vi människor gör den till, säger Kaiju Kangas, biträdande professor i teknologifostran. I finska skolor görs många saker annorlunda än i andra län