Facebook post by University of Helsinki

Uusi tutkimushanke tuo näkyväksi Suomen ja Venäjän fossiilisten ja uusiutuvien energialähteiden sekä jätevirtojen tuotantoketjut ja ympäristövaikutukset. "Energiainfrastruktuurien näkymättömyyttä tai tuotantoketjujen visuaalista esille tuomista pidetään epäpoliittisena, insinööreille ja kauppatieteilijöille jätettävänä asiana. Näin ei kuitenkaan ole. Energia ja jäte on näkyvyytensäkin puolesta osa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa", sanoo hankkeen johtaja Veli-Pekka Tynkkynen.
FLOWISION paljastaa kaasu- ja öljyvirtojen näkymättömät tuotantoketjut ja niiden ympäristövaikutukset | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomen ja Venäjän energiakulttuurit ovat erilaisia. Tämä havainto toimi kannustimena käynnistää hanke, jossa keskitytään fossiilisten ja uusiutuvien energialähteiden sekä jätevirtojen näkyvyyteen Venäjällä ja Suomessa.