Facebook post by University of Helsinki

https://api.unibuddy.co/og/university-of-helsinki/blogs/62064d6bcd2d6d0372e7993e
Upplevelse av tvåspråkig examen api.unibuddy.co

När jag fick veta jag har kommit in i Helsingfors universitet, naturligtvis först jag drog ut en suck av lättnad och utförde en glädjedans (det var svårt i bilbälte). Efter jag återhämtade mig från detta och tog emot studieplatsen jag bekantade mig med allt som jag kunde göra nu. Då fick...