Facebook post by University of Helsinki

Matematikern Aino Ukkonen säger att många kopplar ihop matematik med inåtvända supergenier som sitter ensamma i en mörk källare och grubblar över formler. Det stämmer dock inte alls. Enligt henne är också den svenska gemenskapen inom matematiken vid Helsingfors universitet rätt så stark. Det finns ett bra svenskt nätverk, man får handledning på sitt modersmål och kan avlägga en hel del studier på svenska. Sök till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan 18.3-1.4.2020.
Matematikern som krossar sterotypier | Helsingfors universitet helsinki.fi

Aino Ukkonen studerar matematik vid Helsingfors universitet och berättar om sina studier vid Uni.