Facebook post by University of Helsinki

Korkeiden lämpötilojen jaksot haittaavat Amazonin sademetsän keskiosien korkeita puita ja saavat ne pudottamaan lehtensä ja oksansa. Metsäkato pahentaa lämpenemisen kielteisiä vaikutuksia. Metsäkadon lisääntyessä jäljelle jäävissä, sirpaloituneissa ja pienemmissä metsissä on entistä lämpimämpää, mikä puolestaan pahentaa korkeisiin puihin kohdistuvia lämpenemisen kielteisiä vaikutuksia. Tutkijat ovat pitkään pyrkineet selvittämään, pystyvätkö rappeutuneet metsät ylläpitämään tärkeitä ekosysteemitoimintoja, kuten hiilen sitomista ilmakehästä ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi, pitämään vesikierron ennallaan sadannan ja matalien lämpötilojen ylläpitämiseksi sekä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta.
Lämpenevä ilmasto voi haitata Amazonin korkeita puita | Helsingin yliopisto fal.cn

Helsingin yliopiston tutkijoiden johtamassa ja kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa tehdyssä, Nature Communications -tiedelehdessä julkaistussa uudessa tutkimuksessa tarkastellaan lämpötilan nousun vaikutusta Amazonin sademetsään.