Facebook post by University of Helsinki

Tiedon arvostus vaihtelee EU-maissa paljon. Suomessa tieteellä arvellaan olevan paljon hyötyä arkipäiväisessä elämässä, mutta esimerkiksi Kreikassa tilanne on toisin.
Tieteellisellä tiedolla ei ole arjessa väliä, kreikkalaiset ja itävaltalaiset sanovat — suomalaiset ovat eri mieltä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Tiedon arvostus vaihtelee EU-maissa rajusti, barometri kertoo.