Facebook post by University of Helsinki

Lapsille tärkeintä iltapäivätoiminnassa on omat leikit kavereiden kanssa, kertoo tuore väitöstutkimus. Tutkija nostaa esille 3 lasten kertomaa toivetta iltapäivätoiminnan kehittämiseksi. 👇
Lapset kertovat iltapäivätoiminnasta kuvin: omat leikit kavereiden kanssa ovat tärkeämpiä kuin ohjatut aktiviteetit | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Kristiina Eskelinen analysoi väitöksessään lasten ottamien kuvien kautta lasten toiveita koulun iltapäivätoiminnasta. Eniten lapset toivoivat aikaa omiin leikkeihin.