Facebook post by University of Helsinki

Att lätta på socialarbetarnas behörighetsvillkor löser inte branschens problem, säger forskarna. Istället för att fundera på om socialt arbete kräver akademisk utbildning eller inte, borde fokus ligga på att stöda experterna på arbetsplatserna.
Forskare: Socialt arbete kräver hög akademisk utbildning | Helsingfors universitet helsinki.fi

Socialt arbete är krävande och därför är också kunskapskraven höga. Det viktigaste skulle vara att erbjuda experterna rätt sorts stöd för att de ska orka bättre i sitt arbete.