Facebook post by University of Helsinki

Konsten på våra väggar har hittills haft en rätt liten kvinnlig närvaro. Vi ville ta ett steg mot att ändra på saken så vi beställde ett verk om våra tidiga akademiska kvinnor av en norsk samtidskonstnär.
Tidiga akademiska kvinnor gnistan till nytt konstverk vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Den kvinnliga närvaron har tidigare varit rätt liten i den utställda konsten vid Helsingfors universitet. Det här har man velat ändra på, och i och med det har universitetet beställt ett verk av den norska samtidskonstnären Anne-Karin Furunes om de första kvinnorna som verkade vid universit...