Facebook post by University of Helsinki

Rauha koskettaa monia koulun oppiaineita. Tutkijat kokoavat nyt peruskoulujen ja lukioiden opettajille opasta, jota voidaan hyödyntää oppituntien arjessa puhumaan rauhasta.
Rauhankasvatus halutaan osaksi kaikkien oppiaineiden sisältöjä | Kasvatustieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto fal.cn

Rauha koskettaa kaikkia oppiaineita. Miten rauhankasvatus voidaan tuoda mukaan kaikkien oppiaineiden opetukseen? Nyt opettajien tueksi kootaan opas, jota voidaan hyödyntää oppituntien arjessa.