Facebook post by University of Helsinki

Poliittisen keskustelun ja osallistumisen välineet voivat eriarvoistaa kansalaisia ja ikäryhmiä. Miten nuorten tapa toimia poliittisesti muokkaa nykyistä ja tulevaisuuden poliittista kulttuuria? Miten rakennamme yhteiskuntaa, jossa kaikenikäisillä on mahdollisuuksia tulla kuulluksi? Tervetuloa mukaan kaventamaan sukupolvikuiluja 3.2. klo 17! 👉 https://fal.cn/3lht6
Kuka saa osallistua demokratiaan? | Helsingin yliopisto fal.cn

Demokratiaan liittyviä tekoja tutkimalla löytyvät poliittisen osallistumisen epäkohdat ja vaikuttamisen uudet muodot.