Facebook post by University of Helsinki

Vi har beslutat att arrangera vårens urvalsprov som fysiska tillställningar med noggranna säkerhetsarrangemang. Beslutet fattades tillsammans med de andra finska universiteten i rektorsrådet Unifi.
Riksomfattande anvisningar för sökande l.facebook.com

Finlands universitetsrektorers råd Unifi har publicerat ett meddelande om arrangemangen kring vårens urvalsprov. Utöver meddelandet har rådet också utarbetat säkerhetsanvisningar för urvalsproven och svar på vanliga frågor. Dessa anvisningar finns på Unifis webbplats och på denna sida. He...