Facebook post by University of Helsinki

Den gemensamma ansökan har stängt. Tack till alla sökande och lycka till med urvalet! ❤️
Sök till kandidat- och magisterprogram l.facebook.com

Helsingfors universitet har 31 kandidat- och 33 magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Du kan också välja från 35 internationella magisterprogram med engelska som und...