Facebook post by University of Helsinki

Äitien blogitekstit määrittävät uudelleen hyvää äitiyttä. Samalla ne voivat auttaa tutkijoita löytämään sopivampia tukimuotoja erilaisille äideille.
Äitiblogien elämäkirjoittaminen muovaa äitiyden normeja | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Äitiysblogit nostavat äitiyden sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset puolet esiin kaikkien pohdittavaksi. Normeja rikkovakin huolenpitotyö tulee Astrid Joutsenon mukaan nähdyksi elämäkirjoittamisen kautta.