Facebook post by University of Helsinki

Jos vaikeasti työllistyvien työllistymistä halutaan tukea, vastuiden siirtelyn hallinnonalalta toiselle on loputtava, toteaa tuore väitöstutkimus.
Väitös: Työllistymisen edistäminen vaatii parempaa yhteistyötä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin ja työllistymisen edistäminen edellyttää aktivointi-, kuntoutus- ja työkykypolitiikkojen yhteensovittamista, sanoo väitöstutkimuksen tehnyt VTM Peppi Saikku.