Facebook post by University of Helsinki

Jeesus kritisoi valtakulttuuria, ja horjutti vallitsevia käsityksiä maskuliinisuudesta ja sukupuolesta. Oliko hän siis queer? Ainakin hän korosti tasa-arvoista suhtautumista kaikkiin ihmisiin, toteaa Jeesusta queer-näkökulmasta tutkinut Moona Kinnunen. Se oli aikaan nähden poikkeuksellista.
Oliko Jeesus queer? Queer-teologia purkaa uskonnon seksuaali- ja sukupuolinormeja | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Jeesus horjutti vallitsevia käsityksiä maskuliinisuudesta ja sukupuolesta.