Facebook post by University of Helsinki

Hjälp då behövs under studietiden av studiepsykologen.
Stress eller skrivkramp? Studiepsykologen hjälper dig vidare | Helsingfors universitet helsinki.fi

Susanne Tiihonen är Helsingfors universitets svenskspråkiga studiepsykolog. Till henne kan du söka dig om du behöver hjälp med bland annat studiemetoder eller tips på att hantera stress.