Facebook post by University of Helsinki

I huvudstadsregionen råder en skriande brist på behöriga lärare. Men situationen väntas bli bättre under de närmaste åren i och med att tiotals klasslärare utexamineras från Helsingfors universitet. Lotta Yliaho-Lehtonen är en av dem.
Utbildningen gav behörighet och verktyg för lärarvardagen | Helsingfors universitet helsinki.fi

Helsingfors universitets svenskspråkiga klasslärarutbildning kom igång hösten 2016 och nu börjar de första lärarstudenterna utexamineras.