Facebook post by University of Helsinki

Decentralisering av socialpolitisk service har varit trenden i Norden och i övriga Europa. Men i Finland har man gått åt motsatt håll då man t.ex. centraliserat beviljandet av utkomststöd. Finland går i bräschen för att vara en utpräglad experimentstat – nu utreder forskare vilka konsekvenser detta har inom socialpolitiken. Detta är ett av temana då forskare i socialt arbete från hela Norden samlas på konferens i Helsingfors.
Socialpolitiken i Finland reformeras nu exceptionellt mycket – de mest utsatta grupperna lider av takten | Helsingfors universitet helsinki.fi

Regeringens socialpolitiska linjedragningar är sinsemellan motstridiga, säger professor Helena Blomberg-Kroll.