Facebook post by University of Helsinki

Det finns mycket kunskap i samhället som kan kännas tråkig, men som alla borde veta något om. Alumn och filosof Lauri Järvilehto intresserar sig för broar mellan allmänbildning och människors personliga intressen, som kan vara väldigt breda. – Att lära sig något nytt kan kräva mycket arbete och disciplin. Ingen gör sig det besväret utan en stark inre motivation och vilja att lära sig just det.
Lärandets krig och fred | Helsingfors universitet helsinki.fi

Lauri Järvilehto är en mångsysslare inom tankearbete som hittade lärandets glädje vid universitetet.