Facebook post by University of Helsinki

När graviditet hotas av för tidig födsel, är kortikosteroidbehandling åt mamman ett av de mest effektiva sätten att förbättra barnets prognos. En ny studie visar att barn som fått kortikosteroidbehandling oftare diagnosticeras med beteendestörningar och störningar i den psykiska och emotionella utvecklingen jämfört med andra barn.
Barn till kvinnor som fått kortikosteroidbehandling under graviditeten löper större risk för utvecklings- och beteendestörningar | Helsingfors universitet helsinki.fi

Kortikosteroidbehandling ges till gravida kvinnor om det finns en risk för prematur födsel. Enligt en forskningsstudie diagnosticeras barn som fått kortikosteroidbehandling oftare med störningar i den psykiska och emotionella utvecklingen.