Facebook post by University of Helsinki

Anita Cederberg lahjoitti testamentissaan Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle puoli miljoonaa euroa. Cederbergin lahjoitus on tukenut yliopiston yksityisoikeuden tutkimusta merkittävällä tavalla. Lahjoitus auttaa järjestämään kansainvälisiä seminaareja ja tukee tutkijoiden tutkimushankkeita. Näin lahjoitus mahdollistaa tutkijoiden laajemman kansainvälisen verkostoitumisen ja pääsyn tärkeään alan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Vietämme tänään 13.9. kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Tekemällä testamenttilahjoituksen Helsingin yliopistolle sinulla on mahdollisuus tehdä jälkeenjäävällä omaisuudellasi jotain todella merkittävää tulevaisuuden tieteen, tulevien sukupolvien ja koko yhteiskunnan hyväksi.
Testamenttilahjoitus mahdollistaa kansainvälisen verkostoitumisen ja laadukkaiden seminaarien järjestämisen | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Anita Cederbergin testamenttilahjoitus on tukenut Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävää yksityisoikeuden tutkimusta erityisesti kauppaoikeuden alalla vuodesta 2015. Lahjoituksen tuotto auttaa järjestämään kansainvälisiä seminaareja ja tukee tutkijoiden tutkimusha...