Facebook post by University of Helsinki

I vår karriärförfrågan 2019 hade nästan alla magistrar som svarade på enkäten arbete. Bara 2 procent av dem var arbetslösa. Arbetets kompetenskrav motsvarade också utbildningen väl och magistrarna kunde dra nytta av de kunskaper och färdigheter som de hade fått vid universitetet.
De som har avlagt universitetsexamen är nöjda med den med tanke på karriären, men mer än en tredjedel av magistrarna har drabbats av arbetslöshet i början av karriären. | Helsingfors universitet helsinki.fi

Helsingfors universitetets karriäruppföljningsenkät 2020