Facebook post by University of Helsinki

Jopa puolet kaikesta maaperän hiilestä on varastoituneena pohjoisen ikirouta-alueilla. Uusi tutkimus paljastaa suurta alueellista vaihtelua. Pohjoisessa on niin hiilidioksidinieluja kuin hiilidioksidia ilmakehään päästäviä alueita.
Ovatko pohjoinen havumetsävyöhyke ja tundra hiilidioksidinieluja vai -lähteitä? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Uusi kansainvälinen tutkimus kehittää hiilen kierron mallinnusta ja antaa entistä kattavampaa tietoa koko pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja tundran maa-alueiden hiilidioksiditilanteesta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pystytään mallintamaan paremmin ja laskemaan täsmällisempiä hiilitaseita.