Facebook post by University of Helsinki

Suomalainen poronhoito on esimerkki laidunnuksesta, jossa kestävyysongelmat kietoutuvat yhteen. Tutkijat selvittävät nyt, miten laajempi näkökyulma kestävyyteen voi auttaa estämään paikallisia sukupuuttoja, tukea taloudellisesti ihmisiä, joiden toimeentulo riippuu laidunnuksesta, ja säilyttää kulttuurisesti merkittäviä taitoja, kuten elintarvikkeiden valmistusta.
Paimentolaisuus ja laidunnus ovat keskeinen osa kestävää tulevaisuutta | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Helsingin ja Oslon yliopistojen tutkijat pyrkivät selvittämään, miten laidunnus säilyy kestävänä tulevaisuudessakin.