Facebook post by University of Helsinki

Onnistunut suojelu pelasti valkoselkätikan! Valkoselkätikka on riippuvainen vanhoista ja avarista lehtimetsistä. Laji oli vielä 1990-luvulla äärimmäisen uhanalainen, ja Suomessa pesi vain parikymmentä paria. Korkealaatuisten elinympäristöjen suojelun avulla kanta on kasvanut runsaasti, eikä laji ole enää välittömässä vaarassa kadota Suomen linnustosta.
Luonnonsuojelualueet suojaavat luonnon monimuotoisuutta ilmaston- ja ympäristömuutoksia vastaan | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen voidaan ehkäistä kattavalla suojelualueverkostolla, osoittaa Helsingin yliopiston tuore tutkimus. Ilmastonmuutosta puskuroivat vaikutukset ovat sitä voimakkaampia mitä enemmän maapinta-alaa on suojeltu.